آنچه که این فرایند را برای استخراج از معادن سنگ آهک است