هزینه بازرسی تلفن همراه و دستگاه های سنگ شکن در گوا