قیمت به اوج 940 تمام اتوماتیک چند لایه همراه قیمت دستگاه