شرکت که مبادرت به فروش ماشین آلات معدن و قیمت های خود را